Prawo do odstąpienia od umowy

Od 200 zł wysyłka i zwrot na terenie POLSKI gratis.


Aby zwrócić nieodpowiedni towar należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać zwracany towar wraz z formularzem na adres: 

Zakład Krawiecki Bronisława Szczygieł
ul. Ludowa 6
30-544 Kraków "zwrot/nr zamówienia"

Można także poinformować nas o chęci zwrotu drogą mailową :  .

Kupując u nas nie ryzykujesz, jeśli chcesz zwrócić zakupiony produkt napisz do nas - możesz wysłać do nas przesyłkę z Poczty Polskiej, która jest przez nas z góry opłacona, nie poniesiesz żadnych kosztów - musisz mieć jedynie możliwość wydrukowania etykiety z adresem [dotyczy zamówień od 200 zł].

Jeśli w zamówieniu było kilka sztuk produktów na łączną kwotę powyżej 200 zł, a do zwrotu jest np. tylko jedna sztuka, to także przysługuje darmowy zwrot!

Aby zwrócić przesyłkę, należy wejść na stronę ezwroty.poczta-polska.pl wyszukać nasz drugi sklep "meskie-spodnie.pl", wpisać swoje dane, wybrać placówkę z której nadasz przesyłkę i wydrukować naklejkę przysłaną na adres e-mail. Darmowy zwrot nie dotyczy zakupów hurtowych.

W razie problemów z dokonaniem e-zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny : 609003537

lub email:

 


 §11 regulaminu
Zwrot Produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Sprzedawca nie udziela Kupującym gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego.

 3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru:kisklep_odstapienie_od_umowy

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę pod adresem https://kisklep.pl/uploads/webpage/pl_PL/RIGHT2CANCEL.pdf  lub w innej formie zgodnej z Ustawą.

 6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.

 7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone wyłącznie w pisemnej formie.

 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.

 11. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.